Diensten

BJ projectmanagement bv werkt vanuit het principe, dat projectmanagers vanuit het belang van de opdrachtgever denken.

In onze dienstverlening staat een open en heldere communicatie centraal. Wij zien dit dan ook als een rode draad door al onze activiteiten. Of het nu gaat over een mooi, doordacht ontwerp of een goed opgezette (project)organisatie, alles staat of valt met het op een enthousiaste manier communiceren hierover met alle betrokken partijen. BJ Projectmanagement heeft hiermee zowel in de Bouw als in de Industrie zeer veel ervaring.

BJ Projectmanagement coördineert het gehele proces vanaf het opstellen van een Programma van Eisen tot en met de oplevering. Betrokkenheid en heldere communicatie staan hierbij voor ons voorop. Door onze materiedeskundigheid is het mogelijk om tijdig belangrijke aspecten te identificeren en te analyseren en zodoende het project in goede banen te leiden.

Als BJ projectmanagement zijn wij gewend groepen en meningen bij elkaar te brengen. Een huisvestingsopgave heeft meestal een grote impact op zijn omgeving met vele vaak tegenstrijdige belangen. Indien hier al in een vroeg stadium rekening mee gehouden wordt, neemt de kans op succes snel toe. Als BJ projectmanagement kunnen wij hierin een belangrijke rol vervullen. Vanuit onze brede ervaring zijn wij gewend om met de betrokken partijen, of het nu gaat om architecten, adviseurs, overheden maar zeker ook bijvoorbeeld omwonenden, op een heldere manier te communiceren. Een succesvol project kent geen verliezers.

Op een heldere en gefaseerde manier begeleiden wij onze projecten. Stap voor stap, zodat u als opdrachtgever ten alle tijde  op de hoogte bent van de status van een project. Hierdoor weet u op elk moment alle belangrijke projectinformatie met betrekking tot de planning, kosten en de kwaliteit.

 • dienstverlening
 • luchtfoto
 • Almelo

Projectmanagement

Directievoering en toezicht

 • EPC Management
 • Maken van haalbaarheidsstudies
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Begeleiden van ontwerp van gebouw en (proces-)installaties
 • Bouwkostenmanagement
 • Risicomanagement
 • Advisering V&G
 • Prijs- en contractvorming
 • Begeleiding van aanbestedingen
 • Contractmanagement (UAV-GC)
 • Constructiemanagement
 • Directievoering en toezicht op de bouw
 • Begeleiding oplevering en nazorg